Ukipen-lenteak

Ume eta helduetan egokitzapena.
Egokitzapen bereziak: astigmatismo altuak, keratokonoak, presbizia…
Ukipen-lente gas-iragazkorrak.
Ukipen-lente bigunak.